Söz konusu insan hayatı olduğunda, zaten değerli olan zaman paha biçilmez bir değer kazanmaktadır. Pnömatik tüp sistemleri ile laboratuar örnekleri, ünite kanlar ve hasta dosyaları ihtiyaç duyulan noktalara son derece hızlı ulaşmaktadır. Sumetzberger GMBH, bu noktada çözümlerini, hastanelerin temel prensibi olan hijyen, güvenlik ve güvenilirlik konularını dikkate alarak geliştirmektedir.

Hastaneler çok çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği karmaşık sistemlerdir. Söz konusu insan sağlığı olduğundan, bu etkinliklerin hepsi aciliyet taşımaktadır.

Pnömatik tüp sistemi, hastanelerde güvenli ve hızlı taşıma için kullanılan bir araçtır.

Taşıma Kapasitesi

Pnömatik tüp içine sığan her şeyi taşır, örneğin ilaç, laboratuar örnekleri, acil tetkik örnekleri, kan üniteleri, röntgen filmleri, belgeler gibi materyaller pnömatik tüp sistemi ile taşınabilir. Sistem kan bankaları, poliklinikler, hemşire odaları, resepsiyon ve idare ofisleri gibi bölümlerin doğrudan bağlantısını sağlar.

Özellikler

 • Laboratuar örneklerinin güvenli taşınmasını garanti altına almak için taşıyıcı hızı ayarlanabilir. Düşük taşıma hızı gönderiye özel ya da alıcı istasyona özel manuel ya da otomatik tayin edilebilir.
 • Taşıyıcının gönderim ve alımı yumuşaktır.
 • Taşıyıcı yükleme yetkisi kod verilerek sınırlandırılabilir.
 • Sistem sessiz çalışır ve hasta dostudur.Taşıyıcıların sterilizasyonu manuel yada otomatik yapılabilir.
 • Taşıyıcılar değişik tiplerde torba yada test tüpü taşımaya elverişlidir.
 • Bilgisayarlı kontrol sistemi aynı zamanda sistem verilerinin istatistiksel analizini mümkün kılmaktadır.
 • Boş taşıyıcıların yönlendirilmesi taşıyıcı kimlik numarası yada yazılım üzerinden yönetilir

Sistem Bileşenleri

İstasyonlar

Sumetzberger pnömatik tüp sistemleri kullanım alanlarına göre çok geniş ürün yelpazesine sahiptir. Farklı ihtiyaçlar için, 110 mm’lik ve 160 mm’lik sistemler için farklı tip ve boyutlarda istasyonlar kullanılmaktadır.

 • Kullanıcı dostu istasyonlar bir tuş takımı ve grafik göstergeye sahiptir.
 • Grafik gösterge arkadan aydınlatması (backlight) sayesinde her açıdan net okuma özelliğine sahiptir.
 • Grafik göstergeli istasyonlar Türkçe karakterli Türkçe menülerle kullanım opsiyonuna sahiptir.
 • İstasyonların tamamı ofis içi kullanım standartlarına uygundur.
 • İnsan sağlığına zarar verici hiçbir malzeme,katkı veya boya içermemektedir.

Yolayırıcılar

Pnömatik tüp sistemlerinde, sistemin yapısına göre farklı sayılarda üçyönlü yolayırıcılar kullanılmaktadır.

 • Mikroişlemci kontrollüdür. Uzaktan yönetilebilir.
 • Sağlam metal malzemeden yapılmış gövdeye sahiptir.
 • Yatay veya dikey olarak duvara veya tavana monte edilebilir.
 • İnsan sağlığına zarar verici hiçbir malzeme,katkı veya boya içermemektedir.
 • Yolayırıcılar kendinden yanıcı olmayan (inflammable) malzemeden üretilmiştir.

Taşıyıcılar

Sistemde ihtiyaca göre farklı tip ve özelliklerde taşıyıcılar kullanılabilir. Sumetzberger firması, ihtiyaca göre müşterilerine farklı boyut ve özelliklerde taşıyıcılar da sunabilmektedir.

Bunların dışında taşıyıcılar içerisinde idrar örneklerinin taşınabilmesi için 100% sızdırmazlık garantili numune kapları için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Aksesuarlar

Sistemde ihtiyaca göre farklı tip ve özelliklerde taşıyıcılar kullanılabilir. Sumetzberger firması, ihtiyaca göre müşterilerine farklı boyut ve özelliklerde taşıyıcılar da sunabilmektedir.

Bunların dışında taşıyıcılar içerisinde idrar örneklerinin taşınabilmesi için 100% sızdırmazlık garantili numune kapları için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Taşıyıcı İç Setleri

 • Taşıyıcılar içerisinde kullanılmak üzere çok çeşitli tipte taşıyıcı iç setleri bulunmaktadır.
 • Bu setler kullanılan boru hattı ve taşıyıcıya göre farklı boyutlardadır.

RF-ID Kartlar

 • RF-ID kartlar ile taşıyıcı ve gönderim güvenliği sağlanır.
 • Özel gönderilerinizi sorun yaşamadan transfer edebilirsiniz.
 • Kullanıcıları ezberlerinde şifre tutma derdinden kurtarır.

Autounload Sistemler

Sumetzberger pnömatik tüp sistemleri konusundaki Ar-Ge çalışmalarına sürekli devam eden bir üretici olarak, müşterilerine daha yüksek kapasiteli ve daha güvenli sistemler sunma konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Autounload (Otomatik bolaştım) sistemleri yoğun akışın olduğu laboratuar noktalarında taşıyıcıların sistemden laboratuara ulaşması, burada içerisindeki numunelerin boşaltılması ve tekrar sisteme geri yüklenmesi prosedürünü ortadan kaldıran tam otomatik sistemdir. Autounload sistem ile sumetzberger taşıyıcı transferi değil numune transferi gerçekleştirir.

Bu sistem laboratuardaki iş yükünü ortadan kaldırmanın yanı sıra;

 • Taşıyıcıların geri dönüşlerini hızlı gerçekleştirerek gönderim noktalarının taşıyıcı sıkıntısı yaşamasının önüne geçer.
 • Hastanenin farklı noktalarından gelen taşıyıcıların aynı noktada aynı personel tarafından işlenmesi kontaminasyon açısından oldukça sakıncalıdır. Autounload Sistemler taşıyıcıların sistemden çıkmadan içerisindeki numuneleri bırakarak geri dönmesini sağladıkları için bu riski ortadan kaldırmaktadırlar.
 • Gelen taşıyıcılar ile geri dönen taşıyıcıların laboratuar hatları farklı olduğu için normal sistemlerden kıyaslanamayacak kadar daha hızlı çalışırlar.

Çoklu Transfer Hatları (Multi Carrier Lines)

Çoklu taşıma hatları büyük sağlık tesislerinde, yoğun gönderim yapan noktalardan veya bağımsız bina ve bloklardan gelen gönderimlerin merkez daha hızlı ulaştırılması için kullanılmaktadır. Bu hatlarda aynı anda birden fazla taşıyıcının hareket etmesine olanak sağlanmaktadır. Bu da beklemeleri azaltmakta sisteme ortalama 20 saniyede bir yeni taşıyıcının beslenmesine olanak sağlamaktadır.

 • RF-ID teknolojisi ile donatılmıştır.
 • 110mm ve 160mm sistemlere uygulanabilir.
 • Autounload sistemler ile entegre kullanılabilir.

Power Transfer Sistemi

Yüksek yoğunluklu sistemler için geliştirilmiş olan özel transfer çözümü PowerTransfer benzerlerinin çok üstünde kapasite ve özelliğe sahiptir.

PowerTransfer sistemi benzerlerinden farklı olarak bağımsız havuz sistemine sahiptir. Bu özellik hızını muhadillerin 2-3 katına çıkarttığı gibi ek özellikleri de beraberinde getirmiştir.

 • Transfer alanı çözümleri Acil Gönderimler için çok efektif çözümler üretemezken , PowerTransfer %100 kapasite ile çalıştığı anlarda bile Acil Gönderimleri gerektiği sürede yerine ulaştırabilmektedir.
 • Power Transfer yedek taşıyıcı alanı olarak kullanılabilmektedir.
 • Power Transfer için gerekli hacim ( özellikle tavan yüksekliği) benzer sistemlerin çok altındadır.
 • Power Transfer simultane gönderim ve alım yapma özelliğine sahiptir.

İlaç Hazırlama Sistemleri Entegre Çözümleri

Sumetzberger firması ilaç hazırlama sistemlerinin önde gelen firmaları ile entegre çözümler sunmaktadır.
SInteco tam otomatik reçete hazırlama sistemi entegrasyonu ile hazırlanan reçete el değmeden, güvenli bir şekilde hedefe gönderilebilmektedir.

Eczane onayı ile reçete Sinteco robotik sistemi tarafından otomatik olarak hazırlanır. Sistemde hazırlanan order otomatik olarak taşıyıcıya yüklenir ve hedefe gönderilir.

Risk ve Kalite Yönetimi Çözümleri

Sumetzberger hastane kalite ve risk yönetimi gereksinimlerini karşılamak üzere bir takım çözümler üretmiştir.

Code-Tag Sistemi

Sumetzberger taşıyıcıları özel code-etiket çipler ile donatılmıştır. Taşıyıcılar üzerlerinde gönderim adreslerini, dönüş adreslerini ve kendilerine özel ID’leri barındırmaktadır. Bu sayede taşıyıcılar sisteme yüklnediği her noktadan otomatik ve doğru olarak hedefine yönelmektedir. Ayrıca yazılım üzerinden taşıyıcılar her hareketi kayıt altına alındığı için , taşıyıcılar dezenfekte edilmesi gereken süre ve mesafeler sistem tarafından otomatik olarak izlenir ve kullanıcılar uyarılır.

RF-ID Kart Sistemi

Sumetzberger entegre kart okuyucu sistemi ile sistem üzerinde;

 • Güvenli gönderim
 • Güvenli alım

özelliklerini aktif hale getirebildiği gibi; gönderimlerin sadece yetkili kişilere ulaştığının kontrolünün otomatik yapılmasını sağlar.

Bu 2 özellik ile tüm sistem tam kayıt altına alınmış olur.