As Mühendislik yıllardır sürdürdüğü çalışmalarında Avrupa’da yapılan uygulamaları, mevcut çözümleri, Türkiye sağlık sektörüne uygulanabilirliklerini incelemiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde her büyüklükteki sağlık kuruluşunun ihtiyacına cevap verebilecek ve bütçesine uygun olan çözümleri Türkiye’ye getirmiştir.

İlaç Yönetim Sistemlerinde uygulamakta olduğumuz çözümler hepsi birlikte uygulanabileceği gibi, her bir çözüm tek başına hastanelerin belirli ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitededir.
Sağlık kuruluşlarımızın HIMSS seviyelerine uyumu konusunda ekonomik, basit fakat efektif çözümler uygulamaktadır.

As Mühendislik, kurumunuzun ihtiyaçlarını yerinde analiz edip, mevcut sorunlarını değerlendirmekte ve bütçenize en uygun maliyet-fayda endeksi en yüksek çözümleri size sunmaktadır.
Lütfen ürünlerimizi inceledikten sonra detaylı sorularınız ve sunum talepleriniz için bizimle irtibata geçiniz.

Merkezi Eczane Sistemleri

Tablet Paketleme Sistemleri

Paketleme Makineleri

TEKDOZ PAKETLEME SİSTEMLERİ; Doğru Hasta, Doğru Zaman, Doğru İlaç, Doğru Doz

Hastane eczanelerinde ilaçların servislere dağıtımı çok ciddi anlamda zaman ve iş gücü gerektirmektedir. Bu zaman ve iş gücüne sahip olmak kurumunuzun reçetelerde yazılan ilaçları tam anlamıyla uygun olarak hastalara ulaştırmanız için yeterli değildir.

TEKDOZ Paketleme Sisteminin temel prensibi “Doğru hasta, doğru zaman,doğru ilaç, doğru doz”dur. Sistem sayesinde, hasta reçetesine yazılan ilaçlar kutuları ile değil, hasta ve doz bazında paketlenmiş olarak blisterler ile gönderilir.

Sistemin sağladığı avantajlar iki kısımda değerlendirilebilir. Ekonomik anlamda sağladığı avantajlar ve hizmet kalitesi anlamında sağladığı avantajlar.

Tek bir tuşa basarak tüm yatan hastalarınızın günlük reçetelerini, çok kısa sürede hazır hale getirmeniz mümkündür.

Aynı zamanda bu işlemi insan faktöründen bağımsız olarak ve hatasız yapmanız TEKDOZ sistemi ile mümkün olmaktadır.

TEKDOZ sistemi ilaç hazırlama prosesinizi mükemmel kılmak adına bir takım ek bileşenlere sahiptir.

Otomatik Kanister Tanıma Sistemi: ACRS-II

Güvenli Tüketim İçin Uygun Yazıcı Özellikleri

İlaç Kontrol ve Yönetimi

Yüksek Kapasite ve İzlenebilirlik

Üstün Hijyen Standardı

Özel Tablet Sistemi (STS)

Kullanışlı Dokunmatik Ekran

Reçete Takip Sistemi

Makinelerimiz;

Otomatik tablet paketleme makinesi, tam otomatik, ilaç bazlı, hastaya özel birim doz paketleme makinesidir. Sistem tekli veya çoklu dozları hasta bazında şeffaf poşetlere paketler ve üzerine gerekli tüm hasta ve ilaç bilgilerini yazdırır. Saatte ortalama 3600 paketi hazırlayacak hıza sahip sistem 1500 yataklı bir hastanenin ihtiyacını kolaylıkla karşılayacak kapasitededir.

Özel Tablet Çekmecesi (STS), bazı özel tabletlerinde paketleme işlemine dahil olmasını sağlar.

Sistem tüm standart hastane bilgi sistemleri ile uyumludur. Sisteme erişim bir rf-id okuyucu ile sağlanmakta ve tüm işlem güvenliği kayıt altına alınmaktadır.

STS sisteminde kullanılan özel tepsilerde RF-ID okuyucular ile donatılmıştır. Bu sayede STS sistemi işletilirken yanlışlık yapılmasının önüne geçilmiştir.

Yeni tablet paketleme makinemiz olan DOOR TIPI, DESK TIPI’nin sadeliğinin, daha yüksek tablet kapasitesi ile birleşimidir. JV-208DO makinesi 208 kanister ile işlem yaparken, JV-244DO, 244 kanister kapasitesine sahiptir. Özel Tablet Sistemi (STS) entegre çalışmaktadır ve narkotik, yarım tablet gibi özel tabletlerin paketleme sistemine dahil edilmesini sağlamaktadır. Tam otomatik sistemimiz , üzerine gerekli tüm bilgilerin yazılı olduğu birim doz paketini el değmeden hazır hale getirir.

Tüm sistemin ve STS sisteminin çalıştırılmasında RF-ID güvenlik etkindir.

Otomatik tablet paketleme makinesi, tam otomatik, ilaç bazlı, hastaya özel birim doz paketleme makinesidir. Sistem tekli veya çoklu dozları hasta bazında şeffaf poşetlere paketler ve üzerine gerekli tüm hasta ve ilaç bilgilerini yazdırır. Saatte ortalama 3600 paketi hazırlayacak hıza sahip sistem 1500 yataklı bir hastanenin ihtiyacını kolaylıkla karşılayacak kapasitededir.

Özel Tablet Çekmecesi (STS), bazı özel tabletlerinde paketleme işlemine dahil olmasını sağlar.

Sistem tüm standart hastane bilgi sistemleri ile uyumludur. Sisteme erişim bir rf-id okuyucu ile sağlanmakta ve tüm işlem güvenliği kayıt altına alınmaktadır.

STS sisteminde kullanılan özel tepsilerde RF-ID okuyucular ile donatılmıştır. Bu sayede STS sistemi işletilirken yanlışlık yapılmasının önüne geçilmiştir.

Otomatik tablet paketleme makinesi, tam otomatik, ilaç bazlı, hastaya özel birim doz paketleme makinesidir. Sistem tekli veya çoklu dozları hasta bazında şeffaf poşetlere paketler ve üzerine gerekli tüm hasta ve ilaç bilgilerini yazdırır. Saatte ortalama 3600 paketi hazırlayacak hıza sahip sistem 1500 yataklı bir hastanenin ihtiyacını kolaylıkla karşılayacak kapasitededir.

Özel Tablet Çekmecesi (STS), bazı özel tabletlerinde paketleme işlemine dahil olmasını sağlar.

Sistem tüm standart hastane bilgi sistemleri ile uyumludur. Sisteme erişim bir rf-id okuyucu ile sağlanmakta ve tüm işlem güvenliği kayıt altına alınmaktadır.

STS sisteminde kullanılan özel tepsilerde RF-ID okuyucular ile donatılmıştır. Bu sayede STS sistemi işletilirken yanlışlık yapılmasının önüne geçilmiştir.

Özel Tablet Sistemi tüm HD MEDI marka paketleme sistemlerinde yer alan özel bir sistemdir. Sistemin temel amacı belirli nedenlerle kanisterler içerisinde saklanmayan tabletlerin paketleme sistemine dahil edilmesidir.

Az kullanılan tabletler, narkotik tabletler, aşırı yapışkan tabletler, yarım ve çeyrek doz verilen tabletler, STS aracılığıyla paketleme sistemine dahil edilmektedir.

STS sunucusu üzerinde , kanisterde yer almayan tabletlerin özel çekmeceye hangi sıra ile ve kaçar adet yerleştirileceğini gösteren kullanıcı dostu bir arayüz bulunmaktadır. RF-ID çipler ile donatılmış olan bu özel tepsiler STS sunucusu yardımı ile hazırlandıktan sonra, makine başında basit bir işlemle sisteme eklenir.

STS sistemleri tablet paketleme makineleri için vazgeçilmez bileşenlerdir.

Tablet Kontrol & Tanıma Sistemleri

Otomatik birim doz paketleme sisteminde, otomatik bir tablet tanıma sistemi önemli bir ihtiyaçtır. WIZEN sistemi bu konuda insan gücü odaklı çözümlerin yerine kullanılan , en gelişmiş sistemdir. HDMEDI WIZEN sistemi bir yandan hasta güvenliğini arttırırken, diğer yandan da birim doz paketleme üretim süreçlerinin en efektif şekilde kullanmanızı sağlar.

WIZEN sistemi birim doz paketler içerisinde yer alan tabletleri kendine özgü bir fotoğraflama yöntemi ile denetler.

Mevcut tablet şekil, boyut ve renk olarak değerlendirilir ve içerik hastane bilgi sisteminden alınan reçete bilgisi ile karşılaştırılır. Kontrol testinden geçemeyen paketler, küçük bir renkli etiket ile işaretlenir ve daha zosnra yapılacak olan manuel kontrole hazır hale getirilir. WIZEN sistemi her bir paketin renkli bir fotoğrafını veritabanında saklar.Olası bir adli soruşturma durumunda, bu fotoğraf ile hastaya verilen ilaçlar kanıtlanmış olur.

Esnek Tasnif Çözümü

Güçlü Veritabanı Uygulaması

Kesin İlaç Bilgisi

Otomatik Tarama & Hata Raporlama

Durum & Hata Mesajları

Kesin ve Hızlı Tablet Kontrol Sistemi

Deblister Makineleri

Tablet paketleme makinelerinde kullanılacak olan tabletlerin, deblister işlemlerinin yapılabilmesi için, farklı niteliklerde deblister makineleri kullanılmaktadır.

Deblister makineleri tamamen otomatik, yarı otomatik ve manuel olmak üzere farklı nitelikte çözümler içermektedir.

Kullanılacak olan paketleme makinesine göre bu çözümlerden herhangi biri tercih edilebilir.

Merkezi Eczane Sistemleri

Ampul, Flakon Paketleme Sistemleri

Opuspac 30x her formdaki ilacı ana stok çıkışında yeniden paketleyerek, reçeteye eklenmeye hazır hale getirmektedir.

Sistem teknik bir bilgi sahibi olmayan bir operatör tarafından da rahatlıkla kullanılabilir. Makine ayarlarında yapılacak olan değişiklikler ekran üzerinden görsel ve yazılı yönlendirmeler ile kullanıcının 3 dakikadan az zamanda yapabileceği şekilde düzenlenmiştir.

 • Üretilen paket tamamen sızdırmazdır ve az yer kaplaması için, içerisinde neredeyse hiç hava olmayacak şekilde paketlenir.
 • Paket üstü yazıları doğrudan paketleme malzemesine yazdırılır ve ayrıca bir etiket gerektirmez.
 • Otomatik ve yarı otomatik modda ortalama saatte 2600 paketleme yapılabilmektedir. Paketleme sayısı kullanıcının el becerisine de bağlıdır. İşlemi el ile yapmaktan, ortalama 7 kat daha hızlıdır.
 • 2 adet güvenlik sistemi entegre edilmiştir. 1. sistem ilaçların, paketlerin ısıl işlem ile kapatılan noktalarında sıkışmasını önler.
 • 2. sistem de en katı güvenlik normlarına uyumlu kullanıcı koruma sistemidir.

BC100 Otomatik Blister Kesme Sistemi

Blisterli tabletlerin tek doz paketlenmeden önce kesilmesi çok önemli bir ihtiyaçtır. BC100 bu ihtiyacı operatör gerektirmeden karşılayan bir sistemdir.

 • 100 adede kadar blister, kesilmek üzere haznesine yüklenebilir.
 • Her blisterin kesim verisi veritabanında saklanır.
 • Blisterleri OPUS30X’te paketlenmek üzere hazır hale getirir.
 • Saatte ortalama 2600 kesilmiş blister üretir..
 • Sadece Opus30X ile birlikte çalışır.

AB Otomatik Blister Besleme Ünitesi

 • Haznesinde 400 adede kadar blisteri, operator yardımı olmadan paketlenmek üzere saklayabiir.
 • Saatte 2200 adede kadar blister besleyebilir.
 • Opus30 ile entegre çalışabilir.

Kat Çözümleri

Intipharm Kapalı Devre İlaç Yönetim Sistemi

INTIPharm reçete ve ilaç yönetiminin sağlıklı ve güvenli yapılmasına yardımcı olan ve tüm ilaç ve tıbbi malzeme akışı sürecini denetleyerek kayıt altında tutan otomatik bir ilaç yönetim sistemidir.

KONTROL İSTASYONU

İlaç ve malzeme kullanım kayıtları Intipharm yazılımında saklanır ve entegre HBYS’ye aktarılabilir.

1. Kabin Kontrol İstasyonu | 2. Malzeme Kabini Kontrol İstasyonu | 3. Masa Tipi Kontrol İstasyonu

KABİN

Kullanıcı ihtiyacına göre Intipharm modulleri arasında seçim yaparak kendi kabin tipini oluşturabilir.

4. Dağıtım Kabini (Yüksek Hızlı) | 5. Dağıtım Kabini | 6. Malzeme Kabini | 7. Kompakt Kabin

MODUL

6 farklı modul ihtiyaca ve güvenlik seviyesine göre seçilebilir.

Robotik Eczane Otomasyonu

Eczane robotik sistemleri Avrupa genelinde çok yaygın kullanılan otomasyon sistemleridir.

Firmamız Alman MACH4 marka eczane robotik sistemlerin Türkiye yetkili satıcısıdır. Halihazırda Türkiye’de mevcut tek uygulamayı hayata geçirmiş olan firmamız projelendirme, montaj ve satış sonrası destek konularında hizmet sunmaktadır.

Robotik sistemlerin hastanelerde kullanımı herşeyden önce kalite yönetimi açısından çok önemlidir. Hastane eczanelerinde sunulan hizmetin hızlı ve hatasız olması gerekliliği, eczanelerimizde bu tip sistemlerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Robotik sistemler , diğer eczane otomasyon sistemleri ile entegre çalışmaktadır. Eczanenizi oturduğunuz yerden her yönü ile sorunsuz izlemenizi ve kontrol etmemizi sağlar.

MACH4 Avrupa en yaygın kullanılan robotik sistemdir.

Kurum ihtiyacına göre belirlenen kapasiteye göre projelendirilen robotik sistem;

 • İlaç kutularını kendi iç hacminde tam otomatik olarak yükler.
 • İlgili yazılım üzerinden aldığı iş emirlerine göre gerekli ilaç kutularını dışarıya servis eder.
 • Sistem ihtiyaca uygun yükleme ve servis hızında konfigure edilebilir.
 • Mach4 sistemlerin en büyük özelliği paket ürünler üzerinden değil, müşteri ihtiyacına göre tasarlanmış çözümler ile çalışmasıdır. Bu kurumlara hem bütçesel olarak hem de kapasite olarak tam uygun çözümlerin sunulabilmesini sağlar.
 • İlaç kutuları sistem içerisinde kaotik olarak depolanır.
 • Real-time stok takibi yapılmasına olanak sağlar.
 • Sistem öncelikle miadı yakın olan ilaçların sarfını gerçekleştirir ve bu takibin sorunsuz ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.
 • Tüm hastane bilgi sistemleri ile entegre çalışabilme özelliğine sahiptir.

Medimat

Fazla miktarda ilaç hareketinde korkmayın!

İşletmedeki ilaç sirkülasyonu yoğun olduğunda envanter kaydını kaybetmek veya malzeme akışında sorun yaşamak sıklıkla rastlanan bir durumdur. Entegre tarama sistemi ile MEDIMAT asla kafası karışmayan ve yorulmayan otomasyon çözümünüzdür.

Az yer kaplayan otomasyon çözümü ;

İlaçlar yükleme kapısından sisteme verildikten sonra, entegre tanıma sistemi tarafından tanımlanır ve önceden belirlenen yerine yerleştirilir.

MEDIMAT, aldığı ilaçları, işletmenizin proseslerine uygun olarak yerleştirir .İhtiyaç duyduğunuzda bunları en hızlı şekilde ve son kullanım tarihlerini dikkate alarak sistemden dışarı verir.

Kompleks teknolojisinin yanında MEDIMAT en az kullanım alanına ihtiyaç duyan aczane otomasyon çözümüdür. %100 modüler yapısı en küçük eczanelerde bile kolaylıkla uygulanabilmesine olanak verir.

MACH4 MEDIMAT – automated pharmacy storage system with minimal space requirements
MACH4 – automated pharmacy storage system with integrated scanner

ÖLÇÜLER
Yükseklik: 1,65 m – 3,50 m
Uzunluk: 4,00 m to 17,00 m (isteğe göre)
Genişlik: 1,30 m, 1,50 m veya 1,60 m
Kapasite: 3.500 paket/metre

SİSTEM HIZI
Kutu çıkış hızı: 1,200 paket/saat
Kutu giriş hızı: 1,200 paket/saat

Robomat

ROBOMAT: Tüm ihtiyacınızı karşılar

ROBOMAT iş yükünüzü üstlendiği zaman, işletmenizde gerçek bir robot ile çalışmaya başladığınızı hissedeceksiniz. ROBOMAT, MEDIMAT ve SPEEDBOX ürünlerinin başarılı bir birleşimidir.

Genişletilebilir eczane otomasyon sistemi;

Bu kombinasyon her hacimdeki ilaç sirkülasyonunun depolanmasını ve satışını,hızlı ve basit bir şekilde çözüme kavuşturur. Modüler yapısı birden fazla SPEEDBOX ünitesini entegre etmenize olanak sağlar.

Bu konfigürasyon standard malzeme akışınız ile hızlı tüketilen ürünler için kısayol prosedürleri oluşturmanıza olanak sağlar ve iş akışında gözle görülür hızlanmaları beraberinde getirir.

Bu sistem ile ulaşılan kapasite oldukça çarpıcıdır. Her bir metresinde ortalama 3500 kutu ilaç saklama kapasitesine sahiptir. Saatte ortalama 3500 kutu ilaç depoya alınabilir ve saate ortalama 1200 kutu ilaç servisi yapabilir.

MACH4 MEDIMAT – automated pharmacy storage system with minimal space requirements
MACH4 – automated pharmacy storage system with integrated scanner

ÖLÇÜLER
Yükseklik: 1,65 m – 3,50 m
Uzunluk: 5,00 m to 17,00 m (isteğe göre)
Genişlik: 1,30 m, 1,50 m veya 1,60 m
Kapasite: 3.500 paket/metre

*U,L şekli ve paralel sistemler kurulabilmektedir.

SİSTEM HIZI
Kutu çıkış hızı: 1,200 paket/saat (1 speedbox)
Kutu çıkış hızı: 2,100 paket/saat (2 speedbox)
Kutu çıkış hızı: 3.000 paket/saat (3 speedbox)

Kutu giriş hızı: 1,200 paket/saat
Gerekli iş gücü: 100 paket yükleme için 3 dakika

Speedbox

SPEEDBOX: Pratik ve düşük maliyetli çözüm

Adından da anlaşılacağı gibi SPEEDBOX tamamen hız üzerine geliştirilmiş bir çözümdür. Çok hareket gören ilaçlar hızlı ve güvenli şekilde depolanır ve işlenir.

Maksimum hızda stoklama;

SPEEDBOX çözümünü tam otomatik veya yarı otomatik kullanmak sizin tercihinize kalmıştır. Tek başına çalışan speedbox cihazını manuel olarak veya MEDIMAT’a entegre SPEEDBOX cihazını tam otomatik olarak yükleyebilirsiniz.

Malzeme çıkışında da isterseniz standard çıkış noktasını kullanabilir veya konveyor sistem ile ilacın tercih ettiğiniz karşılama bankosuna ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Fill-In-Box

Yoğun çalışan kurum eczanelerinde tam otomatik dolum yapılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. MACH4 sistemlerinde bu ihtiyaca cevap veren sistem FILL-IN-BOX sistemidir.

Konveyör bant üzerine rastgele boşaltınlan kolilerde bulunan ilaçlar bu sistem ile belirli bir sıraya sokulur. Karekodları okunan ilaçlar robot tarafından uygun yerlere yerleştirilir.

FILL-IN-BOX sistemi herhangi bir operatör kontrolü gerektirmediği için gece boyunca 7/24 çalışmaya devam etmektedir. Bu özelliği ile günboyu sistemden çekilmiş olan ilaçların, sisteme tekrar yüklenebilmesini sağlar.

Konveyor Sistemler

Akıllı KONVEYOR teknolojisi yarı otomatik veya tam otomatik tüm eczane otomasyon sistemleri için önemli bir unsurdur. MACH4 teknolojisi ile bunu sizin işletmenize en uygun şekilde sağlıyoruz.

Değişik işletme iç tasarımları için değişik konveyor modelleri mevcuttur.

Satış ve depolama alanı aynı katta ise konveyor bant teknolojisi en uygun çözümdür. Tavana monte edilir ve kullanım alanında yer kaplamaz.

Pnömatik sistemler uzak mesafelere taşıma işlemini zorlamadan yerine getirir. Malzemenin aşağı, yukarı çift yönlü sirkülasyonu olan durumlarda asansör çözümünü, sadece aşağı hareket edeceği durumlarda spiral kaydırak çözümünü sizlere en uygun şekilde projelendiriyoruz.